Estudis

La Universitat de Sant Esteve de les Roures forma els professionals de la societat del futur i, pel compromís que això comporta, treballa en la investigació científica i d’alt nivell i promou un esperit d’innovació i creativitat. L’excel·lència academicodocent, per tant, ha estat sempre un objectiu de màxima prioritat a la Universitat. Per aquest motiu, la USEDR continua treballant i renovant cada dia l’entusiasme i l’esforç de posar tots els recursos a la disposició dels seus estudiants.
L’àmplia oferta d’ensenyaments de la USEDR en tots els àmbits de coneixement es concreta en Graus, Màsters universitaris, Titulacions pròpies i Doctorats.

Podeu obtenir la titulació d’aquell ensenyament que desitjeu abonant l’import de les vostres taxes en la vostra oficina de LaCoixa o CaixaRoures més propera, i tot seguit podeu descarregar-vos i imprimir-vos el vostre títol.

La nostra Universitat té convenis de col·laboració amb diferents institucions i centres de recerca per tal que els nostres alumnes puguin realitzar les pràctiques en condicions d’excel·lència, com ara el CERNl’Hospital Universitari, l’ObservatoriLaboratori de Biologia Molecular, Agència Espacial, Centre Espacial, Silicon Roures, Centre de Recerca en Biologia i Salut Animal, Central Nuclear, RTV de Sant Esteve, Ràdio Roures, La Veu de Sant Esteve, entre molts d’altres.