Història

La Universitat de Sant Esteve de les Roures és una institució pública que s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes, excel·leix en la docència i en la recerca i participa en el progrés i el desenvolupament de la societat, mitjançant la creació, transmissió, difusió i crítica de la ciència, la tècnica, les humanitats, les ciències socials i de la salut i les arts. És motor econòmic i cultural del seu entorn, i expressa la vocació d’universalitat i d’obertura a totes les tradicions, avenços i cultures del món.

L’Estudi General,  antecedent històric de la Universitat de Sant Esteve de les Roures, va ser creat el 1641 pel president de la República de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Pau Claris i Casademunt, el qual va concedir a Sant Esteve de les Roures el privilegi d’atorgar títols de gramàtica, retòrica, filosofia i teologia, dret i medicina. La iniciativa docent va anar a càrrec dels síndics municipals i de l’Església en l’entorn del que ara es coneix com a Edifici de Les Roures, construït expressament com a seu universitària. Els estudis universitaris es van estendre amb un notable prestigi fins al 1717. Aleshores, la Universitat va ser clausurada a causa del Decret de Nova Planta i de la pèrdua d’identitat política de Catalunya.

Al llarg del segle XIX, i com a resultat de la revolució liberal, l’ajuntament de la ciutat va impulsar l’anomenada Universitat Lliure de Sant Esteve de les Roures, que va oferir estudis de dret i enginyeria de ponts i camins fins al 1889.

La història recent de la Universitat de Sant Esteve de les Roures té com a referents l’Escola de Calor i, de manera especial, les iniciatives que es duen a terme als anys seixanta del segle XX per tal de tornar a instaurar estudis universitaris a Sant Esteve de les Roures. Es creen el Col·legi Universitari de Sant Esteve de les Roures i l’Escola Politècnica Superior. Posteriorment es recupera l’Estudi General, que acull estudis d’humanitats, d’empresarials, de ciències i de ciències socials. Finalment, el 6 de desembre de 1991 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 41/1991, que crea la nova Universitat de Sant Esteve de les Roures, amb aportacions de les diverses cultures universitàries que la converteixen en un punt de referència multidisciplinari.