Treballa amb nosaltres

Un dels objectius del Servei de Recursos Humans que contempla la missió de la Universitat de Sant Esteve de les Roures és proporcionar la satisfacció dels usuaris interns i externs per assegurar un excel·lent servei a la societat. Les premisses fonamentals per a la consecució d’aquest objectiu són la transparència i l’eficiència.

Degut a la sobtada demanda de titulacions de la nostra Universitat s’ha aprovat de manera extraordinària pel Claustre Universitari una oferta pública de places de personal docent, investigador, d’administració i de serveis. S’hi contemplen totes les àrees de coneixement de tots els Departaments i tots els Serveis de la Universitat.

Cal presentar la sol·licitud a l’apartat indicat al Registre Electrònic i realitzar les proves de competència corresponents a l’àrea concreta. Posteriorment un tribunal n’avalua el resultat conjuntament amb el currículum. En cas de superar les proves i complir els requisits, es publiquen el resultats en el Tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans.

Si heu tramitat correctament la vostra sol·licitud i heu estat seleccionats, podeu descarregar-vos, omplir i imprimir el vostre carnet de la Universitat, que us identifica com a personal adscrit a la nostra institució i us dona accés als nostres serveis comunitaris. Benvinguts a la USEDR!